6911_825_225.jpg
  • 6911_825_225.jpg

چگونگی تبدیل کاربری اراضی زراعی و باغ ها

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱۲/۷ ۰۸:۳۱:۴۱

 از آنجایی که حفظ محیط زیست و منابع طبیعی هر شهری وظیفه هر شهروند محسوب می شود و  همه می بایست به این موضوع توجه داشته باشند، لذا در این فایل به پرسش های مختلفی در زمینه کاربری اراضی زراعی پاسخ داده می شود.


۱۰,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

 از آنجایی که حفظ محیط زیست و منابع طبیعی هر شهری وظیفه هر شهروند محسوب می شود و  همه می بایست به این موضوع توجه داشته باشند، لذا در این فایل به پرسش های مختلفی در زمینه کاربری اراضی زراعی پاسخ داده می شود. پرسش هایی از این قبیل:

- آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است؟ 

- تغییر بدون مجوز کاربری اراضی زراعی و باغ ها چه تبعات و پیامدهایی دارد؟

- تشخیص این که زمین مورد ادعا زراعی و یا باغی است و یا این که در محدوده قانونی شهر، شهرک و یا روستای واجد طرح هادی قرار دارد با چه مرجعی است؟