6911_825_225.jpg
  • 6911_825_225.jpg

مدارک مورد نیاز برای پرونده های کسبی

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۱/۲/۳ ۱۲:۳۱:۰۰

مدارک مورد نیاز برای پرونده های کسبی  در قالب 3 صفحه و در جداول مختلف قانون های زیر را نام برده است.


۳,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

مدارک مورد نیاز برای پرونده های کسبی  در قالب 3 صفحه و در جداول مختلف قانون های زیر را نام برده است.

  • قانون شهرداری 
  • آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
  • آراء قطعی شعب دیوان عدالت اداری
  • استعالم ازسازمان ثبت شرکتها
  • استعلام وزارت امور اقتصادی ودارایی
  • مقررات استفاده ازارض ی طرح جامع
  • مقررات استفاده از اراضی محدوده صنعتی سابق