6911_825_225.jpg
  • 6911_825_225.jpg

قوانین و اساسنامه های میراث فرهنگی

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱۲/۷ ۰۸:۳۱:۴۱

این فایل در قالب PDF، در 9 ماده و 10 صفحه تهیه شده است.


۱۰,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

قوانین و اساسنامه های میراث فرهنگی شامل ماده ها و تبصره هایی در مورد حفظ و احیا میراث فرهنگی و آثار باستانی است. میراث فرهنگی شامل: آثار باقیمانده از گذشتگان است که نشانگر حرکت انسان در طول تاریخ می باشد و با شناسایی آن زمینه شناخت هویت و خط حرکت فرهنگی او میسر می گردد و از این طریق زمینه های عبرت برای انسان فراهم می آید. 

به طور مثال ماده6: 

  •  وظایف سازمان در زمینه میراث فرهنگی که شامل پژوهش، نظارت، حفظ، احیا و معرفی است به قرار زیر می باشد:
  •  تهیه و تنظیم و اجرای برنامه های پژوهشی پیرامون آثار باقیمانده از گذشتگان
  •  بررسی و شناسایی محوطه ها، تپه ها، بناها و مجموعه های تاریخی و تهیه فهرست جامع از آنها و نقشه باستان شناسی کشور
  •  انجام پژوهش های باستان شناسی و کاوش های علمی
  •  بررسی های مردم نگاری، پژوهش های مردم شناسی، انسان شناسی، زیستی و شناخت فرهنگ بومی مناطق مختلف کشور
  •  پژوهش در زمینه هنرهای سنتی و فراهم آوردن امکانات الزم جهت حفظ، احیاء و رشد آنها