6911_825_225.jpg
  • 6911_825_225.jpg

مجموعه قوانین، آیین نامه ها و دستورالعملهای مرتبط با نحوه صدور پروانه به اراضی خارج از حریم شهرها

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۱/۴/۱ ۰۸:۲۱:۰۳

شامل ده فصل در 39 صفحه


۱۰,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

فایل مورد نظر دارای محتوایی با عناوین زیر می باشد:

  • آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها 
  • نحوه برخورد با تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها) در قانون شهرداری
  • قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
  • قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها 
  • قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها با اصالحات بعدی 
  • آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها
  • قانون ایمنی راهها و راه آهن
  • آیین نامه نصاب اراضی قابل واگذاری به فعالیت های مختلف در خارج از حریم شهرها و روستاها 
  • ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی