6911_825_225.jpg
  • 6911_825_225.jpg

سرانه کاربری های شهری

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱۲/۷ ۰۸:۳۱:۴۱

تاریخچه سرانه و انگیزه های اصلی پیدایش و رواج استانداردهای کاربری زمین در برنامه ریزی کاربری فقط تعیین مقدار سطوح و اندازه و سرانه ها نیست .

 


۱۰,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

فایل مورد نظر سرانه ها در شهرسازی را عنوان می کند، برای مثال :

- فضاهای مسکونی 50 درصد سطح زمین

- فضاهای سواره و پیاده 25 درصد

- فضاهای سبز و اماکن ورزشی 15 درصد

- سایر فضاهای سرویس دهنده 10 درصد

 و در ادامه برنامه ریزی کاربری اراضی شهری را با جزئیات بیان می کند. تعریف کاربری های شهری از دیگر محتویات این فایل است.

تاریخچه سرانه و انگیزه های اصلی پیدایش و رواج استاندارد های کاربری زمین در برنامه ریزی کاربری فقط تعیین مقدار سطوح و اندازه و سرانه ها کافی نیست. بلکه مسائلی چون مکان یابی و معیارهای مکانی، ترکیب و نسبت کاربری ها و سایر معیارها حائز اهمیت هستند.
برای دست یابی به بهترین راه حل ها برای برنامه ریزی کاربری زمین بهتر است از استانداردهای عام تنها به طور نسبی استفاده شود و  استانداردها و معیارهای لازم برای برنامه ریزی هر محدوده مورد مطالعه بر اساس نیازهای واقعی آن محدوده و ساکنان آن تدوین شود.