6911_825_225.jpg
  • 6911_825_225.jpg

آیین نامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۱/۱۲/۷ ۰۸:۱۵:۰۳

این فایل در قالب PDF، شامل 1 بخش با 33 ماده قانون تهیه شده است.


۱۰,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

آیین نامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید شامل فصول مختلفی با عناوین زیر می باشد:

فصل اول- تعاریف کلیات ضوابط و مقررات مربوط به ایجاد شهر جدید که تعاریفی از قبیل اصطلاحات به کاررفته در آیین نامه مانند:  1- قانون: قانون ایجاد شهرهای جدید 2-شورای عالی: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 3- شرکت مادر: شرکت عمران شهرهای جدید (مادر تخصصی)

فصل دوم: ضوابط و مقررات مربوط به شرکت مادر و شرکت های تابعه مانند کلیه شرکت های وابسته اعتبارات جاری و عمرانی مورد نیاز شهر جدید را برای احداث و اجرای طرح های مربوطه از طریق پیش بینی در بودجه مصوب هر سال شرکت تأمین می نمایند. 

فصل سوم: ضوابط و مقررات خاص متقاضی غیردولتی مانند: تأیید وزارت جهادکشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر بی مانع بودن استفاده از اراضی مورد نظر