3175_825_225.jpg
  • 3175_825_225.jpg

مجموعه کامل قوانین و مقررات مرتبط با شهرداری

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱۲/۷ ۰۸:۳۱:۴۱

کتاب مورد نظر شامل دو فهرست:

 1- فهرست موضوعی 

 2- فهرست کلی بوده 

در قالب 13 فصل تمامی قوانین و مقررات مرتبط با شهرداری را به طور کامل بیان می کند.


۱۰,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

نویسنده:  محمدفاضل صارمی زاده 

زبان: فارسی 

تعداد صفحات: 512

کتاب مورد نظر شامل دو فهرست 1- فهرست موضوعی  2- فهرست کلی بوده، و در قالب سیزده فصل تمامی قوانین و مقررات مرتبط با شهرداری را به طور کامل بیان می کند. چند فصل اصلی از این کتاب شامل قوانین و مقررات مربوط به شهرداری ها، قوانین و مقررات مربوط به شوراها، قوانین مربوط به نوسازی عمران شهری، قوانین مربوط به تملک و قوانین مربوط به محیط زیست و مدیریت پسماند ها است. ماده ها و تبصره های این قوانین بصورت دقیق نامبرده و ذکر شده اند و می توانند به عنوان منبع مهمی در جهت آگاهی از قوانین، ماده ها و تبصره های شهرداری در زمینه موضوعات مختلف شهرسازی و معماری مورد استفاده قرار گیرند.