6911_825_225.jpg
  • 6911_825_225.jpg

آیین نامه داخلی شورای شهرستان

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱۲/۷ ۰۸:۳۱:۴۱

 این فایل در قالب PDF، دارای 32 ماده در 6 صفحه تهیه شده است.


۱۰,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

فایل مورد نظر حاوی 32 ماده در 6 صفحه آیین نامه ها، ماده ها و تبصره ها را در محل شورا واقع در شهرستان عنوان می کند. 

برای مثال: ماده 3

در اولین جلسه شورا مسن ترین فرد از اعضای حاضر به عنوان رییس سنی و جوان ترین اعضای حاضر به سمت منشی تعیین می شوند و در جایگاه هیئت رئیسه قرار می گیرند.