6911_825_225.jpg
  • 6911_825_225.jpg

قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا، شهرک و نحوه تعیین آنها

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۱/۱۲/۷ ۰۸:۱۵:۰۳

این فایل در قالب PDF، دارای 12 ماده در 4 صفحه تهیه شده است.


۱۰,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا، شهرک و نحوه تعیین آنها شامل قوانین و تبصره های زیر می باشد:

ماده 1: محدوده شهر عبارت است از، حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طهرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم الاجرا است. شهرداری ها علاوه بر اجرای طرح های عمرانی از جمله توسعه معابر و تامین خدمات شهری و تاسیسات زیربنایی در چارچوب وظایف قانونی و کنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تاسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در محدوده شهر را نیز به عهده دارند.

ماده 2: حریم شهر عبارت است از، قسمتی از اراضی بلافاصل پیرامون محدوده که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید.