6911_825_225.jpg
  • 6911_825_225.jpg

شورا در قانون اساسی

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱۲/۷ ۰۸:۳۱:۴۱

این فایل در قالب PDF، دارای 80 ماده در 3 بخش تهیه شده است.


۱۰,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

شورا در قانون اساسی اصول شوراها را در کشور مطرح می کند. به طور مثال: 

اصل ششم

در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آرا عمومی اداره شودT از راه انتخابات رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین گردد.

اصل یکصد و دوم

شورای عالی استان ها حق دارد در حدود وظایف خود طرح هایی تهیه و مستقیما از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرح ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.