6911_825_225.jpg
  • 6911_825_225.jpg

شورا در قانون اساسی

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۱/۲/۳ ۱۲:۳۱:۰۰

دارای 80 ماده در 3 بخش


۱۰,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

شورا در قانون اساسی اصول شوراها را در کشور مطرح می کند.

به طور مثال: 

اصل ششم

در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات : انتخابات رئیس جمهور ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شوراها و نظائر اینها یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین گردد.

اصل یکصد و دوم

شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.