3155_825_225.jpg
  • 3155_825_225.jpg

فرم های مورد نیاز بازدید

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱۱/۷ ۰۸:۲۹:۴۵

این فایل در قالب PDF، شامل فرم های مورد نیاز برای بازدید شامل فرم هایی از طرف حوزه معاونت شهرسازی و معماری است از قبیل: 

- نسخه چاپی

- فرم بلوک

- فرم چاپی ملک

- فرم ساختمان

- فرم آپارتمان

- فرم درختان

- فرم مالکین


۱۰,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

 فایل حاضر فرم های مورد نیاز برای بازدید شامل: فرم هایی از طرف حوزه معونت شهرسازی و معماری است از قبیل: نسخه چاپی فرم بلوک، فرم چاپی ملک، فرم ملک، فرم ساختمان، فرم آپارتمان، نسخه چاپی فرم درختان، فرم مالکین که هر یک از این فرم ها در قالب صفحات جداگانه آمده است.