6911_825_225.jpg
  • 6911_825_225.jpg

حقوق شهری و قوانین شهرسازی

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱/۲۲ ۱۴:۲۶:۱۰

 از جمله مواری که در این فایل به صورت مفصل به آن پرداخته می شود، قوانین تفکیک اراضی است. مسئله تفکیک اراضی از اهم مسائل شهری و شهرسازی و پایه و اساس رشد موزون شهرها و اجرای طرح جامع و طرح های تفصیلی و ضوابط مقرر در طرح های مذکور است.(بروزرسانی شده در دی 1400)


۱۲,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

 از جمله مواری که در این فایل به صورت مفصل به آن پرداخته می شود، قوانین تفکیک اراضی است. مسئله تفکیک اراضی از اهم مسائل شهری و شهرسازی و پایه و اساس رشد موزون شهرها و اجرای طرح جامع و طرح های تفصیلی و ضوابط مقرر در طرح های مذکور است. در حقیقت می توان با بکار بردن ضوابط و روش های اصولی، از طریق کنترل و نظارت بر تفکیک اراضی و ساختمان ها و منظور داشتن اختیار برای مراجع ذیربط در امور شهرسازی در مورد بررسی و اصلاح نقشه های تفکیکی پیشنهادی توسط مالکان اراضی قبل از اقدامات ثبتی حداقل 60 درصد نظرات اصلاحی طرح های جامع و تفصیلی را اعمال نمود و به آنها تحقق بخشید.

تعداد صفحات

8 صفحه