6911_825_225.jpg
  • 6911_825_225.jpg

حقوق شهری و قوانین شهرسازی

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۱/۲/۳ ۱۲:۳۱:۰۰

 از جمله مواری که این فایل به صورت مفصل به آن می پردازد قوانین تفکیک اراضی است.


۱۰,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

 از جمله مواری که این فایل به صورت مفصل به آن می پردازد قوانین تفکیک اراضی است.

مسئله تفکیک اراضی از اهم مسائل شهری و شهرسازی و پایه و اساس رشد موزون شهرها و اجرای طرح جامع و طرحهای تفصیلی و ضوابط مقرر در طرحهای مذکور می باشد.

در حقیقت می توان با بکار بردن ضوابط و روشهای اصولی, از طریق کنترل و نظارت بر تفکیک اراضی و ساختمانها و منظور داشتن اختیار برای مراجع ذیربط در امور شهرسازی در مورد بررسی و اصلاح نقشه های تفکیکی پیشنهادی توسط مالکان اراضی قبل از اقدامات ثبتی حداقل 60 درصد نظرات اصلاحی طرحهای جامع و تفصیلی را اعمال نمود و به آنها تحقق بخشید.