6911_825_225.jpg
  • 6911_825_225.jpg

آیین نامه اجرایی قانون واگذاری زمین های دایر

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱۱/۷ ۰۸:۲۹:۴۵

آیین نامه اجرایی قانون واگذاری زمین های دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.


۱۰,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

آیین نامه اجرایی قانون واگذاری زمین های دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است. شامل ماده ها و تعاریف در زمینه اراضی است. در این تبصره ها ادارات کل کشاورزی و ثبت اسناد و املاک موظفند، ظرف مدت 10 روز به استعلامات هیات های واگذاری زمین پاسخ دهند. برای مثال:

  • اراضی واگذار شده نباید بدون عذر موجه معطل بماند.
  • استفاده از اراضی و تاسیسات و امکانات و نحوه بهره برداری از آنها باید مطابق برنامه و ضوابط فنی وزارت کشاورزی انجام شود. 
  • در صورتیکه متصرف اراضی کشت موقت قبل از اجرای قانون فوت نماید وارث قانونی او در صورتیکه واجد شرایط باشد حق اولویت خواهند داشت.