6911_825_225.jpg
  • 6911_825_225.jpg

آیین نامه داخلی شورای اسلامی بخش

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱۲/۷ ۰۸:۳۱:۴۱

این فایل در قالب PDF، دارای 35 ماده و در 7 صفحه تهیه شده است.


۱۰,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

در فایل مورد نظر 35 ماده همراه با تبصره های مربوطه عنوان شده است. وظایف و اختیارات رئیس شورا به طور مختصر به شرح زیر است: 

  • مسئولیت امور اداری و مالی شورا
  • اداره جلسات شورا و برقراری نظم در شورا 
  • دعوت از فرماندار، بخشدار، روسای دستگاه های اجرایی
  • امضا کلیه مکاتبات رسمی شورا 
  • شرکت در جلسات رسمی سازمان ها