6911_825_225.jpg
  • 6911_825_225.jpg

قانون اخذ ورودیه از بازدیدکنندگان پارک ها و موزه های تاریخ طبیعی

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۱/۲/۳ ۱۲:۳۱:۰۰

در 4 تبصره و 1 برگ


۱۰,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

قانون اخذ ورودیه از بازدیدکنندگان پارک ها و موزه های تاریخ طبیعی در قالب یک صفحه قوانین و تبصره هایی مربوط به سازمان حفاظت محیط زیست توضیح برده و نام می برد.