6911_825_225.jpg
  • 6911_825_225.jpg

مطالعات تفکیک و تجمیع

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۱/۷/۱۴ ۰۸:۱۸:۰۹

 در دید کلی سه اصطلاح افراز، تفکیک و تجمیع در بسیاری از مباحث مربوط به شهرداری و همچنین مباحث مربوط به اداره ثبت و دادگاه ها به کار می روند. در این مبحث به تعریف این اصطلاحات و بیان برخی مقررات حاکم بر آنها می پردازیم .


۱۰,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

 در دید کلی سه اصطلاح افراز، تفکیک و تجمیع در بسیاری از مباحث مربوط به شهرداری و همچنین مباحث مربوط به اداره ثبت و دادگاه ها به کار می روند. در این مبحث به تعریف این اصطلاحات و بیان برخی مقررات حاکم بر آنها می پردازیم. همچنین این فایل مباحثی را نیز از قبیل افراز و تفکیک و تجمیع، تشکیلات هیات حل اختلاف، تفاوت تفکیک و افراز، پاره ای از قوانین منجمله قانون لغو مالکیت اراضی موات قانون اراضی شهری و قانون زمین شهری را بیان می کند.