6911_825_225.jpg
  • 6911_825_225.jpg

آیین نامه داخلی شورای اسلامی استان

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۱/۲/۳ ۱۲:۳۱:۰۰

مشتمل بر 37 ماده در 6 صفحه


۱۰,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

آیین نامه داخلی شورای اسلامی استان مشتمل بر 37 ماده در 6 صفحه بوده و جلسات شورای اسلامی استان و اختصاص بودجه به آن ها را مورد بررسی قرار می دهد. 

برای مثال: 

ماده 3 از این مواد اعلام می دارد که در نخستین جلسه شورا مسن ترین فرد از اعضای حاضر به عنوان رئیس سنی و جوان ترین فرد از اعضای حاضر به سمت منشی معین می شوند و در جایگاه هیئت رئیسه قرار می گیرند.