6911_825_225.jpg
  • 6911_825_225.jpg

قوانین محدوده و حریم شهر و شهرک

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱۱/۷ ۰۸:۲۹:۴۵

فایل قوانین محدوده، حریم شهر و شهرک شامل مواد و تبصره های تعیین حریم برای شهرها و شهرک ها با عناوین زیر می باشد:

 - ضوابط حاکم بر اراضی داخل محدوده شهرها

-  اراضی خارج از محدوده شهر


۱۰,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

 فایل قوانین محدوده، حریم شهر و شهرک شامل مواد و تبصره های تعیین حریم برای شهرها و شهرک ها با عناوین زیر می باشد:

- ضوابط حاکم بر اراضی داخل محدوده شهرها

- اراضی خارج از محدوده شهر

- مهمترین قوانین و مقررات مربوط به اراضی واقع در محدوده شهرها

- اهم برنامه های اجرایی گروه امور ساخت و ساز خارج از محدوده و حریم شهرها