6911_825_225.jpg
  • 6911_825_225.jpg

قوانین محدوده و حریم شهر و شهرک

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۱/۲/۳ ۱۲:۳۱:۰۰

 فایل قوانین محدوده و حریم شهر و شهرک شامل مواد و تبصره های تعیین حریم برای شهرها و شهرک ها با عناوین زیر می باشد: ضوابط حاکم براراضی داخل محدوده شهرها اراضی خارج از محدوده شهر


۱۰,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

 فایل قوانین محدوده و حریم شهر و شهرک شامل مواد و تبصره های تعیین حریم برای شهرها و شهرک ها با عناوین زیر می باشد:

ضوابط حاکم براراضی داخل محدوده شهرها

اراضی خارج از محدوده شهر

مهمترین قوانین و مقررات مربوط به اراضی واقع در محدوده شهرها

اهم برنامه های اجرائی گروه امور ساخت و ساز خارج از محدوده و حریم شهرها