3086_825_225.jpg
  • 3086_825_225.jpg

موقعیت اراضی

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱۲/۷ ۰۸:۳۱:۴۱

بهترین عامل تعیین کننده در خرید یک ساختمان موقعیت مکانی آن است. این امر ممکن است در CSD یک شاخص ساده باشد، اما بهتر بودن موقعیت مکانی، به طور اجتناب ناپذیری با قیمت بالای آن در ارتباط است.(بروزرسانی شده در خرداد 1401)


۱۲,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

بهترین عامل تعیین کننده در خرید یک ساختمان موقعیت مکانی آن است. این امر ممکن است در CSD یک شاخص ساده باشد، اما بهتر بودن موقعیت مکانی، به طور اجتناب ناپذیری با قیمت بالای آن در ارتباط است. مجاورت با مکان هایی مطلوب مانند ایستگاه عبور و مرور (فرودگاه یا راه های اصلی عبور و مرور)، روبرو بودن با نمای دریا یا هرگونه آبنمای دیگر، سراشیبی، منظره ای زیبا، آب و هوای مساعد، نزدیکی به محل ورزش محبوب فرد مانند اسکی یا اجتماع محلی مطلوب، ویژگی های مکان را تعیین می کنند. همچنین ایجاد مطبوعیتی مانند زمین گلف نیز می تواند تعیین کننده ویژگی مکان باشد. تنها روش کسب ارزش زمین به لحاظ اقتصادی ایجاد زمینی عادی از طریق TND است.

تعداد صفحات

9 صفحه