3153_825_225.jpg
  • 3153_825_225.jpg

همجواری

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۱/۲/۳ ۱۲:۳۱:۰۰

بافتهای تاریخی یکی از ارکان ارزشمند و هویت بخش در شهر ها می باشند. عناصر، بناها و نحوه شکل گیری و شبکه های عبور و مرور در هر بافت تاریخی نشان از نحوه زندگی اجتماعی ساکنین آن شهر دارد.


۱۰,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

این فایل به توضیح اینکه چرا امروز در ساختمانهای شهری انسجام و همجواری احساس نمی شود ( در قالب یک خبر) پرداخته و نحوه همجواری بافتهای تاریخی و مدرن و مداخله در بافت های قدیمی در شهرهای اروپایی را توصیف می کند و روشهای  مداخله در بافتهای تاریخی به همراه  نظریه همجواری پیتر هال ارائه می دهد.