8182_825_225.jpg
 • 8182_825_225.jpg

روانشناسی محیطی و دستاوردهای آن

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۱/۲/۳ ۱۲:۳۱:۰۰

این فایل توضیح می دهد که چگونه به المان های محیطی در فضاهای داخلی و فضاهای شهر دقت داشته باشیم و به چه گزینه هایی توجه کنیم تا بتوانیم کوچکترین تا بزرگترین فضاها را بر طبق پاسخگویی به نیازهای انسان طراحی کنیم و بسازیم. 


۱۲,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

روانشناسی محیطی را می توان روانشناسی «انسان» و «محیط» پیرامونش دانست. تاکنون تعاریف متنوعی از این رشته توسط پژوهشگران انجام شده است. برخی معتقدند روانشناسی محیطی، شاخه ای از روانشناسی است که، به مطالعه و تحلیل تعاملات و تقابلات تجارب، و کنش های انسان با جنبه های مختلف محیط اجتماعی- فیزیکی توجه دارد.

در این فایل به تفصیل در مورد ماهیت و تاریخچه روانشناسی محیط پرداخته و تصورات و تعاریف مختلف از روانشناسی محیط را ارائه می دهیم. 

برخی مواردی که در این فایل به آن می پردازیم شامل این سرفصل ها می باشد:

 • روانشناسی محیطی چیست؟
 • محیط و مفهوم آن در روانشناسی محیطی 
 • تاثیر محیط بر انسان چگونه است؟
 • هویت مکانی چیست و چگونه شکل می گیرد؟
 • احساس تعلق مکانی
 • حافظه جمعی 
 • کاربرد روانشناسی محیط در معماری و طراحی شهری
 • ماهیت روانشناسی محیطی
 • دستاوردهای روانشناسی محیط در داخل و خارج ایران
 • روانشناسی محیط و برخی از اصول طراحی 
 • جمع بندی 

همانطور که قبلا ذکر شده است سیاست ساخت مسکن حداقل و انبوه سازی بدون نتایج روان شناختی آن در آینده از مسائلی است که ممکن است مردم را که اکنون تنها به ارضای نیازهای اولیه خویش، به لحاظ مشکلات اقتصادی، می اندیشند و دیگر نیازهای انسانی را از جهت ضرورت و حتی اجبار، موقتا از نظر دور می دارند در آینده دچار بی علاقه گی به سکونت گاه خویش و لذا بی هویتی مکانی سازد. برای با معنا ساختن محیط و افزایش کیفیت زندگی مردم توجه به نیازهای انسان در سطوح مختلف ضروری است. 

بنابراین این فایل توضیح می دهد که چگونه به المان های محیطی در فضاهای داخلی و فضاهای شهر دقت داشته باشیم و به چه گزینه هایی توجه کنیم تا بتوانیم کوچکترین تا بزرگترین فضاها را بر طبق پاسخگویی به نیازهای انسان طراحی کنیم و بسازیم. 

آشنایی طراحان به دانش هایی که به گونه ای مستقیم و یا غیر مستقیم به حرفه طراحی کمک می کنند برای طراحان این امکان را به وجود می آورد تاطرح های ارائه شده آنها بیش از پیش با نیازها و فرهنگ استفاده کنندگان سازگار بوده و لذا محیط های طراحی شده به وسیله آنها شرایط لازم را برای یک زندگی انسانی فراهم آورند.