2910_825_225.jpg
  • 2910_825_225.jpg

مطالعات کاربری های شهری

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱/۲۲ ۰۸:۴۵:۵۸

به طور کلی تعیین چگونگی استفاده از زمین را کاربری زمین می نامند. تعیین کاربری بر اساس مطالعات اساسی در جهت شناخت از شهر آشنایی با چگونگی و پراکندگی فعالیت های شهری استوار است.(بروزرسانی شده بهمن 1400)


۱۲,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

تعریف مفهوم کاربری و انواع آن کاربری در ارتباط با طرح جامع و طرح تفصیلی دارای مفهوم و کاربرد است. به طور کلی تعیین چگونگی استفاده از زمین را کاربری زمین می نامند. تعیین کاربری بر اساس مطالعات اساسی در جهت شناخت از شهر آشنایی با چگونگی و پراکندگی فعالیت های شهری استوار است. باید بدانیم که در وضع موجود پراکندگی انواع فعالیت های شهری مانند مسکونی، بهداشتی، آموزشی راه ها و معابر به چه شکلی بوده است؟ از کل مساحت شهر، نسبت به هر یک از کاربری های زمین به چه میزان و هر یک از فعالیت ها در چه مسافتی و با چه کیفیتی در سطح شهر قرار گرفته اند؟ رابطه آنها با یکدیگر چیست؟ و تا چه اندازه ای دارای یک ارتباط منطقی می باشند؟

تعداد صفحات

11 صفحه