2924_825_225.jpg
  • 2924_825_225.jpg

مطالعات فضاهای شهری

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۱/۴/۱ ۰۸:۲۱:۰۳

فضای شهری چیزی نیست، جز فضای زندگی روزمره شهروندان که هر روز به صورت آگاهانه یا نا آگاهانه در طول راه، از منزل تا محل کار ادراک می شود. فضای شهری به عنوان یکی از زیر مجموعه های مفهوم فضا، از مقوله فضا مستثنی نیست. 


۱۰,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

فضای شهری چیزی نیست جز فضای زندگی روزمره شهروندان که هر روز به صورت آگاهانه یا نا آگاهانه در طول راه، از منزل تا محل کار ادراک می شود. فضای شهری به عنوان یکی از زیر مجموعه های مفهوم فضا، از مقوله فضا مستثنی نیست. بدین معنی که ابعاد اجتماعی و فیزیکی شهر رابطه ای پویا با یکدیگر دارند. در واقع فضای شهری مشتمل دو فضای اجتماعی و فیزیکی می شود. یک فضای شهری را می توان بر مبنای رویکردهای مختلف محیطی، جغرافیایی، معماری و... مطالعه و بررسی کرد. فضای شهری، عرصه ایفای نقش بازیگرانی است که هر یک به عنوان کنشگرانی ازجامعه خود محسوب می شوند. نقش های مثبت و گاهی منفی، نقش های پر رنگ و گاهی کمرنگ، نقش های عام و گاهی خاص. فضای شهری به مفهوم صحنه ای است که فعالیت های عمومی زندگی شهری در آن ها به وقوع می پیوندند. خیابان ها، میادین و پارک های یک شهر فعالیت های انسانی را شکل می دهند. این فضاهای پویا در مقابل فضاهای ثابت و بی تحرک محل کار و سکونت اجزای اصلی و حیاتی یک شهر را تشکیل داده است. شبکه های حرکت، مراکز ارتباطی و فضاهای عمومی بازی و تفریح را در شهر تأمین می کنند. در این مطالعه و گردآوری به فضای شهری، تعریف آن و تقسیم بندی فضای شهری پرداخته شده است.