2750_825_225.jpg
  • 2750_825_225.jpg

بررسی معضلات شهری

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۱/۲/۳ ۱۲:۳۱:۰۰

این فایل به موارد زیادی در زمینه معضلات شهر به صورت تیتر وار اشاره می کند از جمله : - دنیای شهری شده - شهر آمریکایی - تعصب ضد شهری - رشد شهری - تخلیه روستاها و تبعات آن - معضلات مالی


۱۰,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

این فایل به موارد زیادی در زمینه معضلات شهر به صورت تیتر وار اشاره می کند از جمله :

- دنیای شهری شده

- شهر آمریکایی

- تعصب ضد شهری

- رشد شهری

- تخلیه روستاها و تبعات آن

- معضلات مالی