2750_825_225.jpg
  • 2750_825_225.jpg

بررسی معضلات شهری

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱/۲۲ ۱۳:۳۶:۲۴

این فایل به موضوعاتی در زمینه معضلات شهر به صورت موردی اشاره می کند، از جمله : دنیای شهری شده، شهر آمریکایی، تعصب ضد شهری، رشد شهری، تخلیه روستاها و تبعات آن و معضلات مالی.(بروزرسانی شده در دی 1400)


۱۲,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

این فایل به موضوعاتی در زمینه معضلات شهر به صورت موردی اشاره می کند، از جمله :

- دنیای شهری شده

- شهر آمریکایی

- تعصب ضد شهری

- رشد شهری

- تخلیه روستاها و تبعات آن 

- معضلات مالی

تعداد صفحات

9 صفحه