concrete-structures-389-1.jpg
  • concrete-structures-389-1.jpg

نشریه شماره 389-آیین نامه طرح و محاسبه پل های بتن و آرمه

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۰/۱۱/۲ ۱۵:۴۰:۱۵

آیین‌نامه طـرح و محاسـبه پل‌های بتن آرمه نشریه شماره 389 از بخش‌های الحاقی به آیین‌نامه بتن ایران است. همان‌گونه که در آیین‌نامه بـتن ایران آمده است ضوابط ویژه سازه‌ها یا ابنیه خاص، موضوع بخش‌های بعدی آیین‌نامه بتن ایران خواهد بود. هدف این الحاقیه ارائه حداقل ضوابط و مقرراتی است که با رعایت آن‌ها میزان مناسبی از ایمنـی، قابلیـت بهره‌برداری و پایایی در پل‌های موضوع این الحاقیه تأمین شود.(بروزرسانی شده در فروردین 1402)


رایگان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

ویژگی محصول

استفاده از ضوابط، معیارها و استانداردها در مراحل تهیه طرح، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری طرح‌های عمرانی به لحاظ توجیه فنی و اقتصادی طرح‌ها، کیفیت طراحی، اجرا و هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور به‌کارگیری معیارها، استانداردها و ضوابط فنی در مراحل تهیه و اجری طرح و نیز توجه لازم به هزینه‌های نگهداری از طرح‌ها را مورد تأکید جدی قرار داده است. بنا بر مفاد ماده 23 قانون برنامه‌وبودجه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف به تهیه و ابلاغ ضوابط، مشخصات فنی، آیین‌نامه‌ها و استانداردهای موردنیاز طرح‌های عمرانی است.

ازاین‌رو تدوین آیین‌نامه طرح و محاسبه پل‌های بتن آرمه بر اساس نیاز جامعه مهندسی و تائید کمیتـه تدوین آیین‌نامه بتن ایران در دستور کار دفتر نظام فنی اجرایی قرار گرفت. آیین‌نامه طـرح و محاسـبه پل‌های بتن آرمه از بخش‌های الحاقی به آیین‌نامه بتن ایران است. همان‌گونه که در آیین‌نامه بـتن ایران آمده است ضوابط ویژه سازه‌ها یا ابنیه خاص، موضوع بخش‌های بعدی آیین‌نامه بتن ایران خواهد بود. هدف این الحاقیه ارائه حداقل ضوابط و مقرراتی است که با رعایت آن‌ها میزان مناسبی از ایمنـی، قابلیـت بهره‌برداری و پایایی در پل‌های موضوع این الحاقیه تأمین شود.

فهرست

فصل اول-کلیات

فصل دوم-مقررات کلی ارائه و تصویب طرح و نظارت

فصل سوم تا نهم-مباحث مربوط به مشخصات بتن و فولاد

فصل دهم-اصول تحلیل و طراحی

فصل یازدهم-خمش و بارهای محوری

فصل دوازدهم-برش و پیچش

فصل سیزدهم-آثار لاغری، کمانش

فصل چهاردهم-تغییر شکل‌ها و ترک‌خوردگی‌ها

فصل پانزدهم-طراحی دال‌ها

فصل شانزدهم-دیوارها

فصل هفدهم-شالوده ها

فصل هجدهم-مهار و وصله آرماتورها

فصل نوزدهم-ارزیابی ایمنی سازه‌های اجراشده

فصل بیستم-ضوابط ویژه برای طراحی در برابر زلزله

تعداد صفحات

121 صفحه