6837_825_225.jpg
  • 6837_825_225.jpg

راهنمای حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب مهندسین مشاور

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۰/۱۰/۶ ۱۹:۰۲:۴۷

دانلود رایگان فایل بخشنامه راهنمای حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب مهندسین مشاور به شماره 100/49834 مورخ 1389/7/3، بخشنامه به دستگاه های اجرایی، واحدهای خدمات مدیریت طرح و مشاوران به همراه پیوست.


رایگان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

بخشنامه راهنمای حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب

بخشنامه به دستگاه های اجرایی، واحدهای خدمات مدیریت طرح و مشاوران

به استناد بند "ب" ماده "26" آیین نامه خرید خدمات مشاوره (مصوبه شماره 193542/ت 42986 ک مورخ 1388/10/1) موضوع بند"هــ" ماده "29" قانون برگزاری مناقصات، راهنمای حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب به شرح پیوست ابلاغ می شود تا در روش انتخاب براساس کیفیت و قیمت (QCBS)، در بخش فنی درخواست پیشنهاد خرید خدمات مشاوره (RFP)  لحاظ شود و در هنگام ارزیابی مالی (موضوع تبصره "4" بند "ب" ماده "22" آیین نامه یاد شده) مورد استفاده قرار گیرد.

به منظور آشنایی بیشتر با این مبحث و رسیدن به جواب سوالات خود و یا ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد به بخش مشاوره آنلاین کارگشا مراجعه فرمایید.