6865_825_225.jpg
 • 6865_825_225.jpg

آیین نامه ارزیابی کیفی مناقصه گران

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۰/۱۰/۶ ۱۹:۰۲:۴۷

آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات (ارزیابی کیفی مناقصه گران): بیانگر شاخص های اندازه گیری و روش ارزیابی کیفی مناقصه گران می باشد که در این آیین نامه کلیات، اهداف و فرآیندها و روش های ارزیابی کیفی مناقصه گران پرداخته شده است.


رایگان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

هدف از تصویب آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات به دلایل زیر تعیین و تبیین می گردد:

 1. افزایش کارایی مناقصات
 2. تضمین کیفیت خدمات و کالاها
 3. به کارگیری مناقصه گران توانمند و باسابقه
 4. ایجاد محیط رقابت کیفی برای توسعه فعالیت های اقتصادی

ارزیابی کیفی مناقصه گران به چه معناست؟

طبق بند ه ماده 2 قانون برگزاری مناقصات، ارزیابی کیفی مناقصه گران عبارت است از ارزیابی توان انجام تهعدات مناقصه گران که از سوی مناقصه گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی-بازرگانی انجام می شود.

ماده 12 قانون برگزاری مناقصات به چه موضوعی اشاره دارد:

الف: در ارزیابی کیفی مناقصه گران، باید موارد زیر لحاظ شود:

 • تضمین کیفیت خدمات و محصولات
 • داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر
 • حسن سابقه 
 • داشتن پروانه یا گواهینامه های صلاحیت، در صورت لزوم
 • توان مالی متقاضی برای انجام کار در صورت لزوم

ب: مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران  به شرح زیر است:

 • تعیین معیار ارزیابی و اهمیت نسبی معیارها
 • تهیه اسناد ارزیابی
 • دریافت، تکمیل و ارسال اسناد ارزیاابی از سوی متقاضیان
 • ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هر یک از مناقصه گران و رتبه بندی آن ها
 • اعلام اسامی مناقصه گران صلاحیتدار به کارفرما و امتیازات و رتبه آن 
 • مستندسازی ارزیابی کیفی مناقصه گران

ج: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با همکاری دستگاه های اجرایی حداکثر 3 ماه پس از تصویب این قانون، آئین نامه اجرائی ارزیابی کیفی مناقصه گران را با رعایت موازین مقرر در این ماده که بیانگر شاخص های اندازه گیری و روش ارزیابی مناقصه گران باشد، تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.

لذا هیأت وزیران به موجب بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات، در جلسه مورخ 1385/07/05، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آیین نامه مذکور را تصویب نمود که به پیوست جهت دانلود قرار گرفته است.

برای رسیدن به جواب سوال های خود و یا ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد به بخش مشاوره آنلاین کارگشا مراجعه فرمایید.