6683_825_225.jpg
  • 6683_825_225.jpg

آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۰/۱۰/۶ ۱۹:۰۲:۴۷

فایل PDF مستندسازی الکترونیکی مناقصات، فایل PDF آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات، فایل PDF آیین نامه اجرایی بند الف ماده 26 قانون برگزاری مناقصات، فایل PDF دستورالعمل تهیه فهرست بلند مناقصه گران


رایگان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

بخشنامه ها و آیین نامه های نظام مستند سازی مناقصات

بخشنامه شماره 100/145248

در اجرای ماده (23) قانون برگزاری مناقصات، تصویب نامه شماره 67490 مورخ 1383/11/26 و براساس آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات تصویب نامه شماره 108972/ت 32960 هــ مورخ 1385/9/5 هیات محترم وزیران، تمام دستگاه های مشمول موظف اند علاوه بر مستندسازی مکتوب مناقصات و بایگانی آن ها در پرونده های مستقل و منظم مطابق آیین نامه نسبت به مستندسازی الکترونیکی مناقصات با در نظر گرفتن 10 مورد ذکر شده در بخشنامه عمل نمایند.

آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1385/9/1  بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند "د" ماده (23) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383، آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات را به شماره 108972/ت 32960 هـ مورخ 1385/09/05 شرح مندرج در آیین نامه تصویب نمودند.

آیین نامه اجرایی بند الف ماده (26) قانون برگزاری مناقصات

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1385/7/5 بنا به پیشنهاد شماره 101/94309 مورخ 1384/5/26 سازمان مدیریت و برنامه کشور و به استناد بند "الف" ماده (26) قانون برگزاری مناقصات- مصوب 1383- آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شماره 84217/ ت 3372 هـ و مورخ 1385/07/16 شرح مندرج در بخشنامه تصویب نمودند.

بخشنامه شماره 100/50252 مورخ 1388/06/01

دستورالعمل تهیه فهرست بلند مناقصه گران برای موضوعات با مبالغ بالاتر از حدنصاب پایه یک

کاربران گرامی می توانید سوالات و انتقادات خود را از طریق مشاوره آنلاین با ما در میان بگذارید.