6635_825_225.jpg
  • 6635_825_225.jpg

بخشنامه ترک تشریفات مناقصه 87 به همراه فرم خام

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱۲/۷ ۰۸:۳۱:۴۱

در اجرای بند (و) ماده (28) قانون برگزاری مناقصات و بند (د) ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تمام دستگاه های اجرایی مکلفند درخواست مجوز ترک تشریفات مناقصه را تهیه نمایند.


۲,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

 ترک تشریفات مناقصه "بخشنامه 100/89170"

در اجرای بند (و) ماده (28) قانون برگزاری مناقصات و بند (د) ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تمام دستگاه های اجرایی (موضوع بند «ب» ماده (1) قانون برگزاری مناقصات)  متقاضی ترک تشریفات مناقصه مکلفند فرم شش برگی"درخواست مجوز ترک تشریفات مناقصه" را براساس دستورالعمل تهیه و تنظیم آن که ضمیمه این بخشنامه ارسال می گردد، تکمیل نمایند و همراه مدارک مورد نیاز با امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی برای طرح در هیأت موضوع بند (و) ماده (28) قانون برگزاری مناقصات به این معاونت ارسال نمایند. 

معادل واژه ترک تشریفات مناقصه به انگلیسی Leave tender procedures می باشد.

موارد پرداختی در بخشنامه ترک تشریفات مناقصه 87 

  1. مراحل ترک تشریفات مناقصه
  2. دستورالعمل تکمیل فرم درخواست مجوز ترک تشریفات مناقصه

پیشنهادهایی در هیأت قابل طرح می باشد که:

  1. اعتبار لازم برای اجرای پروژه ها، عملیات و فعالیت ها در قوانین بودجه سنواتی یا بودجه شرکت ها پادار شده باشد.

  2. قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی ... در اجرای آنها رعایت شده باشد. 

همچنین در صورت موافقت هیأت با انجام کار از طریق ترک تشریفات مناقصه، رعایت مفاد بند "ج" ماده (23) قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه اجرایی نظام مستند سازی و اطلاع رسانی مناقصات، الزامی می باشد.

بخشنامه ترک تشریفات مناقصه 87 جایگزین بخشنامه شماره 101/15677 مورخ 1384/2/5 شده است.

دستورالعمل تکمیل فرم درخواست مجوز ترک تشریفات مناقصه

پیشنهاد دهندگان "فرم درخواست صدور مجوز ترک تشریفات مناقصه" را با توجه به موارد و به همراه کلیه مدارک و اسناد مورد نیاز برای ارایه درخواست مجوز ترک تشریفات مناقصه به هیأت مذکور با امضاء بالاترین مقام موضوع بند (هـ) ماده (28) قانون برگزاری مناقصات به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارسال نمایند.

لذا فرم درخواست مجوز ترک تشریفات مناقصه با فرمت قابل ویرایش wordجهت استفاده مناقصه گران و مناقصه گزاران محترم جهت دانلود قرار گرفته است.

کاربران گرامی می توانید سوالات و انتقادات خود را از طریق مشاوره آنلاین با ما در میان بگذارید.