7503_825_225.jpg
  • 7503_825_225.jpg

تفسیر ضوابط طراحی لرزه ای قاب های خمشی

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱۲/۷ ۰۸:۳۱:۴۱

در این محصول آموزشی ویدئویی، ضوابط آیین نامه ای طراحی لرزه ای مرتبط با انواع قاب های خمشی از مبحث دهم مقررات ملی ساختمان، طرح و اجرای ساختمان های فولادی توضیح داده شده و تفسیر می گردند.


۴,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

در این محصول آموزشی عناوین زیر از مبحث دهم، قسمت طراحی لرزه ای توضیح داده شده و تفسیر می شوند:

هدف و دامنه کاربرد

شکل پذیری

حدود شکل پذیری زیاد، متوسط و کم

ناحیه حفاظت شده اعضا

ضریب تولید فولادRy

ترکیبات بار زلزله تشدید یافته 

الزامات لرزه ای مصالح شامل فولاد مصرفی، اتصالات جوشی، اتصالات پیچی

الزامات لرزه ای کمانش موضعی

الزامات لرزه ای مهار جانبی تیر ها در قاب های خمشیمتوسط و ویژه

الزامات تکمیلی طراحی لرزه ای قاب های خمشی معمولی شامل محدودیت تیر های و ستون ها، اتصالات تیر به ستون.

الزامات تکمیلی طراحی لرزه ای قاب های خمشی متوسط شامل محدودیت های تیر ها و ستون ها، اتصال تیر به ستون 

الزامات تکمیلی طراحی لرزه ای قاب های خمشی ویژه، محدودیت تیر ها و ستون ها، نسبت لنگر خمشی ستون به لنگر

خمشی تیر، اتصال تیر به ستون

منبع:

دپارتمان سازه سامانه کارگشا