7565_825_225.jpg
  • 7565_825_225.jpg

طراحی دستی تیر فولادی در برابر با متمرکز

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱۲/۷ ۰۸:۳۱:۴۱

در این آموزش طراحی تیر فولادی در برابر با متمرکز آموزش داده می شود. حالات حدی نهایی در برابر بار متمرکز توضیح داده شده و ضوابط مربوطه از آیین نامه ایران و آمریکا تشریح می شوند. همچنین توضیح مختصری در ارتباط با حالات حدی بهرهبرداری ارائه می شود


۵,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

حالات حدی نهایی

در این مجموعه از آموزش ها طراحی دستی تیر های فولادی پوشش داده می شود. ابتدا حالات حدی تیر های معرفی می شده و ضوابط مربوطه در آیین نامه بررسی می شود. همچنین در ادامه طراحی تیر فولادی در قالب مثال آموزش داده می شود.  طراحی تیر ها شامل دو نوع از حالات حدی بهره برداری و حالت حدی نهایی می شود.

 حالات حدی نهایی متشکل از حالات حدی نهایی خمشی، حالات حدی نهایی برشی و حالات حدی نهایی در برابر بار متمرکز می باشد.

در آموزش های قبل حالت حدی نهایی برشی و خمشی تیر های بررسی شد. در این آموزش در ارتباط با حالات حدی نهایی در برابر بار متمرکز توضیح خواهیم داد. 

این حالت حدی، حالاتی هستند که در نقطه اعمال بار متمرکز می بایست اعمال شوند تا عضو ما در برابر بار متمرکز به صورت موضعی دچار شکست نشود. 

حالات حدی بار متمرکز

1- خمش موضعی بال که در اثر بار متمرکزکششی به وجود می آید.

2- تسلیم موضعی جان که در اثر بار متمرکز کششی و یا فشاری  به وجود می آید.

3- لهیدگی و یا چین خوردگی جان دکه ممکن است در اثر بار متمرکز فشاری به وجود بیاید.

4- کمانش جانبی جان در اثر بار متمرکز فشاری.

5- کمانش جان در فشار که ممکن است در برابر یک جفت نیروی فشاری به وجود بیاید.

در ادامه ضوابط طراحی در آیین نامه ایران مبحث دهمو همچنین آیین نامه آمریکا AISC 360-16  بررسی می شود.

همچنین در این آموزش حالات حدی بهره برداری توضیح داده می شود، این حالات معمولا در برگیرنده 2 حالت خیز و ارتعاش هستند. 

منبع:

دپارتمان سازه سامانه کارگشا

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

برای بهره مندی از خدمات محاسبات طراحی و اجرا سازه‌ها توسط متخصصین مربوطه درخواست خود را در لینک زیر ثبت نمایید.

(مشاوره آنلاین دپارتمان سازه سامانه کارگشا)