6622_825_225.jpg
  • 6622_825_225.jpg

روش های طراحی سازه

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱۲/۷ ۰۸:۳۱:۴۱

در این ویدئوی آموزشی با مفاهیم طراحی به روش تنش مجاز، طراحی به روش حالات حدی، مقایسه طراحی به روش های تنش مجاز و حالات حدی با ذکر مثال، ضرائب کاهش مقاومت، مقاومت اسمی عضو، ترکیب بار ها و ضرائب بار، تفاوت وزن مقاطع فولادی یکسان، انواع بار، نمودار بار مقاومت، ضرائب اطمینان آشنا …


۹,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

در این  ویدئو آموزشی با مفاهیمی به شرح زیر آشنا خواهید شد:

طراحی به روش تنش مجاز، طراحی به روش حالات حدی، مقایسه  طراحی به روشهای تنش مجاز و حالات حدی با ذکر مثال، ضرائب کاهش مقاومت، مقاومت اسمی عضو، ترکیب بار ها و ضرائب بار، تفاوت وزن مقاطع فولادی یکسان، انواع بار، نمودار بار مقاومت، ضرائب اطمینان.

روش های طراحی:

روش های طراحی به دو دسته تقسیم میشوند:

1)روش تنش های مجاز(ASD) :

این روش در گذشته کاربرد فراوان داشته و در آیین نامه ها مطرح بوده است اما به دلایلی از جمله دقت کم به دلیل منظور نکردن احتمال رخداد بارها به طور جداگانه و در ترکیب با هم و در نتیجه نیاز به محافظه کاری بیشتر در طرح نهایی جای خود را به روش LRFD داده است.

برای طراحی به روش ASD از رابطه ی روبرو استفاده می کنیم: 

2)روش ضرایب بار و مقاومت(LRFD) :

در این روش به طور دقیق تر و با بررسی های احتمالاتی ضرایب افزایش بار و کاهش مقاومت و نیز احتمال وقوع چند نوع بار به صورت همزمان منظور شده است.

برای طراحی به روش LRFD از رابطه ی روبرو استفاده می کنیم:   

اساس این دو روش بر اصل ساده ای استوار است: مجموع بار ها با اعمال ضرایب افزایش و احتمال رخداد همزمان باید کمتر از مقاومت به دست آمده از روابط آیین نامه ای با لحاظ کردن ضرایب کاهش باشد.

چون این مقادیر احتمالاتی هستند ما باید یک سطح اطمینانی را برای شکست در نظر بگیریم که این سطح اطمینان نه باید آنقدر بالا باشد که طرح ما بیش از حد محافظه کارانه و گران شود و نه آنقدر پایین که ایمنی طرح دچار اشکال گردد.

تهیه و تنظیم:

دپارتمان سازه سامانه کارگشا

احتراما سوال و یا درخواست همکاری خود را مطرح فرمایید.(مشاوره آنلاین دپارتمان سازه سامانه کارگشا)

محصولات مشابه