6877_825_225.jpg
  • 6877_825_225.jpg

مروری بر مبحث 10-طرح و اجرای ساختمان های فولادی- قسمت 2

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱۲/۷ ۰۸:۳۱:۴۱

هدف مدرس در این بخش آشنایی مخاطبان با بخش های مختلف آیین نامه مبحث دهم مورد استفاده و نیز آشنایی کلی آنها با چگونگی استفاده از روابط آیین نامه ای و چگونگی رجوع به قسمت های مختلف ان است.


۱۰,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

آشنایی با آیین نامه های مورد استفاده طراحی ساختمان های فولادی

هدف مدرس در این بخش اشنایی مخاطبان با بخش های مختلف آیین نامه های مورد استفاده و نیز اشنایی کلی انها با چگونگی استفاده از روابط ایین نامه ای و چگونگی رجوع به قسمت های مختلف ان است.

همچنین به دلیل اینکه برخی از بند های ایین نامه در طراحی سازه مورد نظرمان در اموزش ها مورد بررسی قرار نمیگیرند مرور اجمالی روی این بند ها در این بخش خالی از لطف نیست.

ایین نامه های مورد استفاده عبارتند از:

1) ایین نامه مبحث ششممقررات ملی ساختمان ایران

2) ایین نامه مبحث دهممقررات ملی ساختمان ایران

3) ایین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله استاندارد  2800 ایران

4) ایین نامه مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان ایران

5) ایین نامه ASCE امریکا (معادل مبحث ششم ایران)

6) ایین نامه AISC امریکا (معادل مبحث دهم ایران)

آشنایی با مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران:

مبحث دهم در ارتباط با طراحی سازه های فولادی است.در این قسمت بخش های متفاوت مبحث دهم از جمله مقاطع کامپوزیت(مختلط) ، برش گیر ها از نوع گل میخ و ناودانی ، حالات حدی طراحی تحت بار متمرکز ، الزامات مربوط به حالات حدی بهره برداری(خیز و ارتعاش) ، اتصالات موجود در سازه های فولادی و انالیز  P-Δهم توضیحاتی ارایه شد و محل روابط انها در آیین نامه نشان داده شدند.

منبع:

«دپارتمان سازهسامانه کارگشا»

احتراما سوال و یا درخواست همکاری خود را مطرح فرمایید.(مشاوره آنلاین دپارتمان سازه سامانه کارگشا)