9983_825_225.jpg
  • 9983_825_225.jpg

مثال طراحی اتصالات قاب خمشی با اتصال پیچی ورق بال (زیرسری و روسری) BFP

۴ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱۲/۷ ۰۸:۳۱:۴۱

در این آموزش ویدئویی مثالی از طراحی اتصال پیچی با ورق بال(ورق زیرسری و روسری) BFP در ساختمانی دارای سیستم قاب خمشی متوسط در یک جهت و قاب مهاربندی در سوی دیگر مطرح گردیده و آموزش داده شد.


۱۱,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

در این جلسه مثالی از طراحی اتصال BFP در ساختمانی دارای سیستم قاب خمشی متوسط در یک جهت و قاب مهاربندی در سوی دیگر مطرح گردید.

روند طراحی گام به گام اتصال تشریح شد به این ترتیب که ابتدا ضوابط آیین‌نامه‌ای این نوع اتصال چک شده و سپس لنگر و برش انتهای دهانه تیر تعیین شدند. در ادامه قطر و تعداد پیچ‌های اتصال ورق‌های بال به بال‌های بالا و پایین تیر طرحی گردیدند و سپس ابعاد ورق روسری و زیرسری با توجه به دو حالت حدی تسلیم و گسیختگی کششی و نیز با توجه به حداقل فواصل پیچ‌ها از هم تعیین شدند.

سپس تعداد و قطر پیچ‌های لازم برای اتصال ورق جان به جان تیر برای مقاومت در برابر برش مستقیم انتهای دهانه و برش ناشی از پیچش حاصل از خروج از مرکزیت این نیروی برشی طراحی گردید و حداقل طول ورق جان با توجه به فاصله حداقل پیچ‌ها از یکدیگر معین شد و نیز ضخامت ورق جان به طوری که مقاومت برشی لازم در برابر برش انتهای دهانه را فراهم آورد طراحی گردید.

در انتها نیز طراحی ابعاد ورق پیوستگی و مضاعف و اتصالات جوشی آنها طبق روش‌های پیش گفته صورت گرفت و نقشه اجرایی اتصال نیز به صورت دقیق و با جزییات تشریح شد.

مدت زمان این محصول ویدئویی آموزشی-محاسباتی 54 دقیقه بوده و شامل تصاویر، روابط محاسباتی، توضیحات تفضیلی و در صورت نیاز تفاسیر آیین نامه‌ای عنوان محصول می باشد. 

برای بهره مندی از خدمات محاسبات طراحی سازه بر اساس شرح خدمات سازه ، در خواست خود را در لینک مشاوره فنی و مهندسی سازه ثبت نمایید.