7881_825_225.jpg
  • 7881_825_225.jpg

مثال هایی از طراحی اتصالات به وسیله جوش شیاری

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱۲/۷ ۰۸:۳۱:۴۱

در این ویدئوی آموزشی طراحی جوش شیاری در دو مثال تحت کشش و تحت برش و در هر مثال در حالت های نفوذ کامل و نفوذ نسبی آموزش داده می شود. 


۲,۹۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

مثال طراحی اتصالات به وسیله جوش شیاری

در ادامه جلسات قبل که مثال هایی از طراحی جوش گوشه و جوش کام آموزش داده شد، در این جلسه قصد داریم تا طراحی جوش شیاری را در حالت های با نفوذ کامل و نفوذ نسبی تحت کشش و تحت برش بررسی کنیم. در این راستا دو مثال کاربردی طرح شده و با جزییات آموزش داده شده است.

در مثال اول  ابعاد دو ورق متصل شونده تعیین شده است. این دو ورق را  توسط جوش شیاری با نفوذ کامل در بخش اول و در بخش دوم با نفوذ نسبی جوش می دهیم. از الکترود E70  و از فولاد st37  استفاده می کنیم. 

در ابتدا حالت هایی را که باید برای جوشحالت اول کنترل کنیم در مبحث دهم بررسی می کنیم.  در جدول مقاومت جوش ها، بخش جوش شیاری با نفوذ کامل و کشش عمود بر مقطع موثر گفته شده که می بایست فلز پایه کنترل شود. که مطابق با ضابطه بخش کششی مقاومت فلز پایه محاسبه می شود. و در این حالت نیاز به کنترل جوش نیست. 

در حالت دوم که جوش نفوذ نسبی است کل ضخامت ورق جوش داده نمی شود، بلکه تنها قسمتی از آن جوش داده می شود. حالت بارگذاری کشش عمود بر مقطع موثر است. 

در جدول مقاومت جوش در بخش جوش شیاری با مقاومت نسبی و کشش عمود بر مقطع موثر، تنش اسمی بر اساس فلز پایه و فلز جوش، مشخص شده است. 

بنابراین حالت هایی را که باید برای فلز پایه کنترل کنیم، حالت گسیختگی کششی در سطح خالص که با توجه به ضخامت جوش با نفوذ نسبی حاصل می شود و همچنین حالت تسلیم کششی با توجه به سطح شیار می بایست کنترل شود. 

برای فلز جوش نیز مقاومت اسمی  با توجه به مساحت موثر که تابعی از مقدار نفود نسبی است، محاسبه می شود. و مطابق با انتظار مقاومت اسمی متناظر با فلز جوش کنترل کننده است. 

در مثال بعد برش در مقطع موثر را در نظر می گیریم. تا طراحی جوش شیاری تحت اثر برش را در حالت های نفوذ کامل و نفوذ نسبی بررسی کنیم. 

در این مثال splice، 2 تیر با مقطع  IPE که روبه روی یکدیگر قرار گرفته و از طریق جان مقطع توسط جوش شیاری به یکدیگر متصل می شوند، بررسی می شوند . در ابتدا مشخصات مقطع از جدول اشتالبرداشت می شود. 

حالت اول طراحی جوش شیاری با نفوذ کامل و مساحت موثر تحت برش است. 

برای طراحی به جدول مقاومت جوش های آیین نامه رفته و فلز پایه را مطابق با بخش نواحی تاثیر پذیر اجزای اتصال دهنده و ورق اتصال می بایست در دو حالت حدی تسلیم برشی روی مقطع کلی و گسیختگی برشی روی مقطع خالص  کنترل گردد. که دو حالت حدی در جوش با نفوذ کامل یکسان بوده اما در حال جوش با نفوذ نسبی متفاوت است. 

در حالت جوش با نفوذ نسبی به جای آن که کل ضخامت جان جوش داده شود تنها قسمتی از ضخامت جان جوش داده می شود. حال از جدول مقاوت جوش حالات کنترل کننده جوش شیاری با نفوذ نسبی برداشت می شود. روند طراحی مطابق با حالت جوش با نفوذ کامل، تکرار می شود. 

در جلسات آتی طراحی جوش تحت بار خارج از مرکز انجام می شود. در این حالت علاوه بر برش و یا کشش اعمالی بر جوش، تلاش های پیچشی و خمشی نیز بر جوش اعمال می شود.

لینک را کلیک کرده و محاسبات طراحی ساختمان فولادی و پروژه های  فولادی خود را به ما بسپارید. 

منبع:

«دپارتمان سازه سامانه کارگشا»

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

برای بهره مندی از سایر خدمات محاسبات طراحی سازه در خواست خود را در لینک های مربوطه زیر ، در قسمت عنوان سوال-سازه ثبت نموده و فایل های مورد نیاز را بارگذاری کنید.

1-طراحی اسکلت فولادی و شالوده

2-طراحی اسکلت بتنی و شالوده

3-سبک سازی و بهینه سازی محاسبات طراحی

4- کنترل مضاعف محاسبات طراحی

3-طراحی سقف کامپوزیت عرشه فولادی و کامپوزیت سنتی

4-طراحی دال پس کشیده

5- طراحی دال بتنی مشبک

6-طراحی دال های بتنی 

7- بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی

8-طراحی سوله

9-طراحی سازه های با اسکلت LSF

10- مباحث تکمیلی و پژوهشی سازه

با تشکر