8367_825_225.jpg
  • 8367_825_225.jpg

روش طراحی اتصال ساده نشسته تقویت شده

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱۲/۷ ۰۸:۳۱:۴۱

در این ویدئوی آموزشی نحوه اتصال، مشخصات، محل کاربرد و روش طراحی اتصال نشسته تقویت شده آموزش داده می شود.


۲,۹۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

اتصال نشسته تقویت شده

1. مقدمه: (Introduction)

در جلسات قبل اتصال ساده نشسته را بدون استیفنر و تنها با نبشی نشیمن در دو جلسه که جلسه اول روش طراحی و جلسه دوم مثال طراحیاین اتصال بود را بررسی و مرور کردیم. در این جلسه اتصال ساده تقویت شده را که مبانی آن همان اتصال ساده نشسته است که یک استیفتر با هدف تقویت به آن اضافه شده است زیرا که اتصال ساده نشسته هنگامی که بار دارای مقدار بالایی است کفایت نمی کند. 

2. شکل اتصال: (Geometry of the Connection)

تیر و ستون دارای فاصله مشخصی بین 12 تا 15 میلی متر می باشد. برای اتصال تیر به ستون از یک ورق نشیمن استفاده شده که این plate به صورت نفوذی به بال ستون جوش داده می شود. ورق استیفنر توسط جوش گوشه  به ورق اتصال و بال ستون  متصل می شود. 

N یا طول اتکای بار متمرکز است که این طول توسط کنترل دو حالت حدی لهیدگی جان و تسلیم موضعی جان تعیین می شود. دقت شود که بار برش تکیه کاهی تیر در 0.5N یا در وسط طول اتکای بار متمرکز اعمال می شود. 

3. روش طراحی اتصال نشسته تقویت شده: (Design Procedure)

Ws یا عرض استیفنر با توجه به کنترل مقاومت اتکایی سطوح بحرانی در تماس با یکدیگر و نیروی فشاری کل اعمالی بر سطح استیفنر محاسبه می شود. ts نیز تابعی از نسبت تنش فوق و همچنین محدودیت های ابعادی دیکته شده توسط آیین نامه است. 

Ls یا ارتفاع استیفنر با توجه به طول مورد نیاز جوش گوشه برای اتصال استیفنر به بال ستون تعیین می شود. 

4. خلاصه:(Summary)

در این جلسه نحوه اتصال، مشخصات، محل کاربرد و روش طراحی اتصال نشسته تقویت شده مطرح شد.

این اتصال از دو بخش ورق نشیمن زیر تیر و سخت کننده تراز زیرین آن برای افزایش مقاومت برشی اتصال تشکیل می شود که در این جلسه به طور جداگانه طراحی هر یک از آنها و نیز نحوه طراحی جوشاتصال سخت کننده به بال ستون تدریس شدند. 

طراحی ورق سخت کننده یعنی تعیین ابعاد آن با توجه به تنش های ناشی از فشار مستقیم وارده ناشی از برش انتهای تیر و نیز فشار ناشی از خمشی که به دلیل خروج از مرکزیت بار فشاری نسبت به مرکز سطح مقطع سخت کننده وارد می شود و با توجه به ضوابط آیین‌نامه در بخش سطوح اتصالمتکی بر هم، صورت می گیرد.

همچنین جوش اتصال سخت‌کننده به بال ستون با توجه به تنش برشی و کششی(ناشی از خمش) وارده طراحی می گردد.

5. دپارتمان سازه سامانه کارگشا

مدت زمان این محصول ویدئویی آموزشی 12 دقیقه بوده و شامل تصاویر، روابط محاسباتی، توضیحات و تفاسیر آیین نامه‌ای عنوان محصول می باشد. 

برای بهره مندی از خدمات محاسبات طراحی سازه به شرح لیست خدمات سازه، در خواست خود را در لینک مشاوره فنی و مهندسی ثبت نمایید.