9434_825_225.jpg
  • 9434_825_225.jpg

اتصال گیردار با ورق انتهایی

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱۲/۷ ۰۸:۳۱:۴۱

در این آموزش ویدئویی اتصال گیردار با استفاده از ورق انتهایی معرفی شده و انواع آن شامل اتصال فلنجی با سخت کننده (چهار پیچی و هشت پیچی) و بدون آن مورد بررسی قرار گرفتند. شکل اتصال به طور کامل تشریح شده و کاربرد اتصال مشخص گردید.


۶,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

پروسه طراحی اتصال با مجموعه قدم‌هایی تشریح شده و در مورد هر یک از قدم‌ها توضیحات مختصری ارائه شد:

•    کنترل ضوابط آیین‌نامه برای اتصال با ورق انتهایی: توضیحات مبسوط در این زمینه در جلسه بعد ارائه می شود.

•    کنترل برش و لنگر در محل اتصال تیر به ستون: توضیحات مبسوط در این زمینه در جلسه بعد ارائه می شود.

•    طراحی اتصال پیچی ورق انتهایی به بال ستون: اتصال پیچی ورق انتهایی به ستون باید تحت برش و لنگر انتهای تیر و با استفاده از روش‌های پیش گفته در بخش مربوطه طراحی شوند.

•    طراحی اتصال جوشی تیر به ورق انتهایی: اتصال بال تیر به ورق انتهایی با استفاده از جوش شیاری با نفوذ کامل و اتصال جان تیر به ورق انتهایی یا با جوش شیاری و یا با جوش گوشه دو طرفه برقرار میشود که روش طراحی این اتصالات در بخش اتصالات جوشی به طور کامل تشریح شده‌اند. 

•    تعیین ابعاد ورق انتهایی: برای تعیین عرض ورق انتهایی، آیین‌نامه ضوابطی ارائه داده است؛ همچنین طول ورق انتهایی با استفاده از عمق تیر و نیز محدودیت‌های ابعادی مربوط به فواصل پیچ‌ها تعیین شده و برای کنترل مناسب بودن آن با استفاده از رابطه ماری(Murry) تسلیم موضعی جان ستون کنترل میگردد. در نهایت برای طراحی ضخامت ورق انتهایی میتوان از روابط و روش های مختلفی از جمله روش Krishnamurthy،Nair-Birkemoe-Munse ، Thornton و Murry & Meng استفاده کرد که از این بین روش آخر برای تدریس در نظر گرفته شد.

•    طراحی ورق پیوستگی و ورق مضاعف و اتصالات آنها: روش طراحی این موارد در جلسات قبل تشریح شده و نیز در جلسه بعد نیز مورد بازبینی قرار میگیرند.

•    طراحی ورق سخت کننده(لچکی): در صورت استفاده از اتصال گیردار فلنجی سخت شده و به منظور جلوگیری از ضخیم شدن بیش از اندازه ورق انتهایی میتوان از این سخت کننده‌ها استفاده کرد.

دپارتمان سازه سامانه کارگشا

مدت زمان این محصول ویدئویی آموزشی-محاسباتی 22 دقیقه بوده و شامل تصاویر، روابط محاسباتی، توضیحات تفضیلی و در صورت نیاز تفاسیر آیین نامه‌ای عنوان محصول می باشد. 

برای بهره مندی از خدمات محاسبات طراحی سازه بر اساس شرح خدمات سازه ، در خواست خود را در لینک مشاوره فنی و مهندسی سازه ثبت نمایید.