7712_825_225.jpg
  • 7712_825_225.jpg

مثال طراحی دستی ستون های دوبل، طراحی انواع بسط ها

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱۲/۷ ۰۸:۳۱:۴۱

در این آموزش ویدئویی، در ادامه آموزش قبل بسط های یک ستون با مقطع دوبل  را در 3 حالت مورب تک، مورب ضربدری و موازی طراحی کرده و آموزش دهیم.


۴,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

در آموزش  قبل مثالی از طراحی ستون های با مقطع دوبل IPE حل کرده و توضیح دادیم. حالات حدی  کمانش خمشی و پیچشی ستون را کنترل کرده و مقدار مقاومت فشاری ستون را تعیین نمودیم. در ادامه فاصله بین بسط ها را نیز مشخص کردیم. در این آموزش، در ادامه مثال قبل می خواهیم بسط های این ستون  را در 3 حالت مورب تک، مورب ضربدری و موازی طراحی کنیم. 

ابتدا بسط مورب منفرد را طراحی می کنیم. در گام اول زاویه، طول و ضخامت بسط را تعیین می کرده  و سپس نیرویی را که  بسط باید برای آن نیرو طراحی شود، تعیین می کنیم. ضریب لاغری و مقاومت بسط را محاسبه شده و ارتفاع آن را  طراحی می کنیم. در ادامه بسط مورب ضربدری را نیز با روند مشابهی طراحی کرده و ابعاد آن تعیین می شود.

برای طراحی بسط موازی ابتدا می بایست فاصله بین بسط ها  تعیین شود، سپس  ممان و برشی که به بسط وارد می شود را با استفاده از روابط تحلیل تعیین کرده و مقاومت خمشی  و برشی با در نظر گرفتن حالت تسلیم محاسبه می شوند. 

ضخامت و ارتفاع بسط موازی را با توجه به حداقل های آیین در نظر گرفته و مقاومت خمشی اسمی و برشی اسمی بسط را تعیین کرده و با تلاش های  مورد نیاز کنترل می کنیم. 

پس از طراحی بسط ها می بایست ورق های انتهایی بسط را طراحی کنیم. طراحی یک ورق انتهایی برای هر سه حالت بسط کفایت می کند. این طراحی را برای با توجه به حداقل های آیین نامه ای انجام می دهیم.  

منبع:

«دپارتمان سازه سامانه کارگشا»

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

برای بهره مندی از خدمات محاسبات طراحی سازه در خواست خود را در لینک های مربوطه، در قسمت عنوان سوال-سازه ثبت نموده و فایل های مورد نیاز را بارگذاری کنید.

1-طراحی اسکلت فولادی و شالوده

2-طراحی اسکلت بتنی و شالوده

3-سبک سازی و بهینه سازی محاسبات طراحی

4- کنترل مضاعف محاسبات طراحی

3-طراحی سقف کامپوزیت عرشه فولادی و کامپوزیت سنتی

4-طراحی دال پس کشیده

5- طراحی دال بتنی مشبک

6-طراحی دال های بتنی 

7- بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی

8-طراحی سوله

9-طراحی سازه های با اسکلت LSF

10- مباحث تکمیلی و پژوهشی سازه

با تشکر