9982_825_225.jpg
  • 9982_825_225.jpg

معرفی اتصال گیردار با ورق بال( ورق زیرسری و روسری)

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱۲/۷ ۰۸:۳۱:۴۱

در این آموزش ویدئویی اتصالات گیردار با ورق بال(ورق زیرسری و روسری) معرفی شده و انواع آنها شامل اتصال BFP یا اتصال پیچی با ورق زیرسری و روسری و اتصال WFP یا اتصال جوشی به وسیله ورق زیرسری و روسری مورد بررسی قرار گرفتند.


۷,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

در این جلسه اتصالات گیرداربا ورق بال(ورق زیرسری و روسری) معرفی شده و انواع آنها شامل اتصال BFP یا اتصال پیچی با ورق زیرسری و روسری و اتصال WFP یا اتصال جوشی به وسیله ورق زیرسری و روسری مورد بررسی قرار گرفتند.

ابتدا شکل اتصال تشریح شده و اجزای آن معرفی شدند؛ در ادامه مراحل طراحی هر یک از اجزای آن شامل چگونگی طراحی ورق‌های بال و اتصال پیچی(BFP) یا جوشی(WFP)این ورق‌ها به بال تیر در مقابل نیروی حاصل از لنگر انتهای دهانه تیر، روند طراحی ورق جان و اتصال پیچی(BFP) یا جوشی(WFP) آن به جان تیر در برابر برش انتهای دهانه و نیز پیچش ناشی از خروج از مرکزیت آن، چگونگی طراحی ورق‌های پیوستگی و مضاعف و اتصالات آنها مختصرا تشریح شده و سپس در مورد ضوابط این اتصال و بندهای آیین‌نامه‌ای مورد نظر توضیح داده شد.

دپارتمان سازه سامانه کارگشا

مدت زمان این محصول ویدئویی آموزشی-محاسباتی 26 دقیقه بوده و شامل تصاویر، روابط محاسباتی، توضیحات تفضیلی و در صورت نیاز تفاسیر آیین نامه‌ای عنوان محصول می باشد. 

برای بهره مندی از خدمات محاسبات طراحی سازه بر اساس شرح خدمات سازه ، در خواست خود را در لینک مشاوره فنی و مهندسی سازه ثبت نمایید.