4395_825_225.jpg
  • 4395_825_225.jpg

مدیریت زمان

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱۲/۷ ۰۸:۳۱:۴۱

زمان تنها متغیری است که کمترین حد انعطاف پذیری را دارد. مسائل زمان بندی بزرگ ترین مشکلات را در طول حیات یک پروژه ایجاد می کنند. در طول مراحل میانی پروژه، مسائل زمان بندی بزرگ ترین منشاء ظهور اختلافات و تعارض در پروژه به شمار می آیند.


۸,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

مدیریت زمان، فرایند برنامه ریزی و کنترل آگاهانه بر مقدار زمان صرف شده برای فعالیت های خاص است، زمان تنها متغیری است که کمترین حد انعطاف پذیری را دارد. مسائل زمان بندی بزرگ ترین مشکلات را در طول حیات یک پروژه ایجاد می کنند. در طول مراحل میانی پروژه، مسائل زمان بندی بزرگ ترین منشاء ظهور اختلافات و تعارض در پروژه به شمار می آیند.

فرآیند های مدیریت زمان پروژه:

1-  تعریف فعالیت

2-  تعیین توالی فعالیت ها

3-  برآورد منابع فعالیت

4-  برآورد مدت زمان فعالیت

5-  ایجاد زمان بندی

6 - کنترل زمان بندی


در فایل ارائه شده، فرآیندهای مدیریت زمان، نمودارهای گانت، روش های مختلف برنامه ریزی شبکه، روش مسیر بحرانی، روش ارزیابی و بازنگری پروژه ها(PERT)، تعاریف و واژه های مربوط به شبکه، قوانین رسم شبکه های مسیر بحرانی، فعالیت های موهومی و انواع شناوری فعالیت ها تشریح گردیده است.

از پرسیدن هیچ سوالی در این زمینه خودداری نفرمایید.