6444_825_225.jpg
  • 6444_825_225.jpg

فرم برنامه مدیریت زمانبندی (فرآیند برنامه ریزی)

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱۲/۷ ۰۸:۳۱:۴۱

متدولوژی زمانبندی، ابزار زمانبندی، میزان انحرافات و مواردی از این قبیل در یک فرم مدیریت زمانبندی بیان می شود. برنامه ریزی مدیریت زمانبندی فرایند تثبیت سیاست ها، رویه ها و مستند سازی برای برنامه ریزی، توسعه، مدیریت، اجرا و کنترل زمانبندی پروژه می باشد. -و مکه در این فرم ذکر …


۶,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

مواردی که در یک فرم مدیریت زمانبندی بیان می شود:

-متدولوژی زمانبندی

-ابزار زمانبندی

-میزان انحرافات

-و مواردی از این قبیل که در این فرم ذکر گردیده است.

برنامه ریزی مدیریت زمانبندی فرایند تثبیت سیاست ها، رویه ها و مستند سازی برای برنامه ریزی، توسعه، مدیریت، اجرا و کنترل زمانبندی پروژه می باشد. منفعت کلیدی این فرایند آن است که به ارائه راهنمایی و سمت و سوی چگونگی مدیریت زمانبندی پروژه می پردازد.برنامه مدیریت زمانبندی، مولفه ایی از برنامه مدیریت پروژه است.

فرم های برنامه ریزی که موسسه PMI تهیه کرده است به نحوی راهگشای پروژه ها در پیاده سازی حوزه های دانش مدیریت پروژه بوده که ما در این محصول نسخه ترجمه شده و انگلیسی آن را برای کاربر قرار داده ایم .

و در انتها:

شما عزیزان می توانید به منظور آشنایی بیشتر با این مبحث و رسیدن به جواب سوال های خود و یا ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد به بخش مشاوره آنلاین کارگشا مراجعه فرمایید.