6444_825_225.jpg
  • 6444_825_225.jpg

فرم تخمین مدت زمان (فرایند مدیریت برنامه ریزی)

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱۲/۷ ۰۸:۳۱:۴۱

فرم برآورد دوره های کاری مورد نیاز به صورت جداولی با ذکر موارد ضروری جهت تکمیل یک فعالیت در پروژه ایجاد شده است. فرآیند برآورد دوره های کاری مورد نیاز (روز،هفته و …) برای تکمیل فعالیت های پروژه با منابع تخمینی را برآورد مدت زمان فعالیت هامی گویند، که روش های آن عبارتند از : …


۷,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

فرم برآورد مدت زمان پروژه بر اساس PMBOK

فرآیند برآورد دوره های کاری مورد نیاز (روز،هفته و …) برای تکمیل فعالیت های پروژه با منابع تخمینی را برآورد مدت زمان فعالیت هامی گویند،که روش های آن عبارتند از :
۱-نظر کارشناسی
۲-برآورد قیاسی
۳-براورد پارامتریک
۴-برآورد سه نقطه ای
۵-تکنیک تصمیم گیری گروهی

۱-نظر کارشناسی (Expert Judgment):

کارشناسان پروژه می توانند با کمک سوابق گذشته،اطلاعات مورد نیاز به منظور برآورد مدت زمان فعالیت ها و یا مدت زمان پیشنهادی فعالیت ها را از پروژه های مشابه پیشین، ارائه دهند.

۲-برآورد قیاسی (Analog Estimating):

این تکنیک بر مدت زمان واقعی پروژه های مشابه قبلی به عنوان مبنایی برای برآورد مدت زمان پروژه جاری ،تکیه دارد.در صورت نیاز می توان با توجه به تفاوت های شناخته شده در پروژه جاری ،مدت زمان برآوردی فعالیت ها با این روش را تعدیل نمود.
این روش زمانی استفاده می گردد که اطلاعات دقیقی از جزئیات پروژه در دسترس نمی باشد و به همین دلیل این برآورد را برآورد بالا به پائین (Top-Down Estimate) نیز می گویند.
سرعت محاسبه برآورد در این روش بالا بوده، ولی از دقت کمتری برخوردار می باشد.

۳-برآورد پارامتریک (Parametric Estimating):

این روش از روابط بین متغییرهای اثرگذار (مانند متر مکعب ،متر مربع،متر و …)بر برآورد مدت زمان فعالیت ها استفاده می کند و تکنیک دقیق تری نسبت به برآورد قیاسی می باشد، به عنوان مثال اگر مدت زمان اجرای هر کیلومتر لوله کشی با قطر ۳۰ اینچ با منابع مشخص، حدود ۳ روز باشد ،مدت زمان مورد نیاز برای ۱۰ کیلومتر لوله کشی برابر ۳۰ روز خواهد بود.(مثال دیگر)
دقت این روش به میزان صحت داده های استفاده شده بستگی دارد.

۴-برآورد سه نقطه ای (Three Point Estimating):

این روش به منظور کاهش ریسک برآورد مدت زمان فعالیت ها در شرایط مبهم و عدم قطعیت طراحی شده است(نمونه پروژه مشابه قبلی وجود ندارد)،در این روش به جای برآورد یک عدد به عنوان برآورد مدت زمان فعالیت ،سه عدد برآورد می شود که بیانگر حالات محتمل(tM)،بدبینانه(tP) و خوشبینانه(tO) در برآورد مدت زمان فعالیت هستند،که با یکی از روابط زیر محاسبه می شود:
۳/(tO+tM+tP)

۶/(tO+4tM+tP)

۵-تکنیک تصمیم گیری گروهی (Group Decision-Making Techniques):

استفاده از روش های گروهی (Team Based) از جمله طوفان فکری،دلفی و … به منظور تعامل اعضای تیم پروژه در برآورد مدت زمان فعالیت های پروژه،بسیار مفید است.
با تعامل و درگیر نمودن یک تیم منسجم از افرادی که به تکنیک های اجرایی فعالیت های پروژه آشنا هستند در فرآیند برآورد ،باعث می شود اطلاعات دقیق تری برای برآورد زمان فعالیت ها جمع آوری گردد و همچنین این کار باعث می شود تعهد این افراد نسبت به زمان برآوردی فعالیت های پروژه افزایش یابد.

6-تحلیل ذخیره احتیاطی(Reserve Analysis):

گاهی اوقات به منظور در نظر گرفتن عدم قطیت(ریسک) در پروژه ،درصدی از زمان برآوردی فعالیت ها (یا عددی ثابت)، به عنوان ذخیره احتیاطی یا بافردر نظر می گیرند که این ذخیره احتیاطی در برخی پروژه می تواند شامل همه فعالیت ها شود و در برخی دیگر فقط فعالیت های مشخصی (مثلا فعالیت های بحرانی) این ذخیره احتیاطی را شامل شوند.

و در انتها:

شما عزیزان می توانید به منظور آشنایی بیشتر با این مبحث و رسیدن به جواب سوال های خود و یا ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد به بخش مشاوره آنلاین کارگشا مراجعه فرمایید.