8367_825_225.jpg
  • 8367_825_225.jpg

مثال طراحی اتصال ساده نشسته با نبشی نشیمن به وسیله پیچ

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱۱/۷ ۰۸:۲۹:۴۵

در این ویدئو آموزشی مثالی از طراحی اتصال ساده نشسته با نبشی نشیمن به وسیله پیچ آموزش داده می شود.


۵,۹۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

طراحی اتصال نشیمن ساده پیچی

1. مقدمه: (Introduction)

در جلسه قبل، طراحی یک اتصال نشیمن ساده را با جوش انجام دادیم به صورتی که در ابتدا ابعاد نبشی نشیمن را طراحی کرده و سپس اتصال آن را توسط جوش به بال ستون بر قرار کردیم. حال در صورتی که بخواهیم اتصال را به صورت پیچی برقرار کنیم، روند طراحی را آموزش می دهیم. 

2. روند طراحی: (Design Procedure) 

از پیچ M20 اتکایی A325 استفاده می کنیم. و صفحه برش قسمت دندانه شده را در بر نمی گیرد. قطر سوراخ را با توجه به مبحث دهم تعیین می کنیم. همچنین فاصله مرکر تا مرکز پیچ ها و فاصله مرکز پیچ ها تا لبه را بدیت می آوریم. 

مقاومت پیچ ها را با توجه به مبحث دهم بخش مقاومت کششی طراحی و مقاومت برشی طراحی در اتصالات اتکایی تعیین می کنیم. و مطابق با اموزش های پیشین  با توجه به فواصل پیچ ها تعداد تقریبی پیچ ها را تخمین می زنیم.

در ادامه این تعداد پیچ را کنترل کرده که برای این کار ابتدا برش خالص و مقدار کشش خالص وارد بر هر پیچ را می بایست بدست بیاوریم. سپس مقاومت برش و مقاومت کششی هر پیچ را با توجه به مبحث دهم بخش اثر مشترک کشش و برش در اتصالات اتکایی محاسبه می کنیم. مقاومت اتکایی در جدار سوراخ پیچ را نیز محاسبه کرده و  تبصره 30 درصد اندرکنش آیین نامه را نیز کنترل می کنیم. 

دقت شود که اتصال نبشی به تیر به صورت یک پیچ در هر طرف می باشد. 

3. خلاصه: (summary)

در این جلسه مثال جلسه قبل(مثال طراحی اتصال نشیمن ساده به وسیله جوش) این بار با فرض اتصال پیچی نبشی نشیمن به ستون مطرح گردیده و تعداد و قطر و نوع پیچ‌های لازم برای برآوردن مقاومت لازم در برابر تنش‌های ناشی از خمش(به دلیل برون مرکزی برش انتهای تیر نسبت به محل اتصال نبشی و ستون) و برش مستقیم مشخص شدند.

مدت زمان این محصول ویدئویی آموزشی 14 دقیقه بوده و شامل تصاویر، روابط محاسباتی، توضیحات و تفاسیر آیین نامه‌ای عنوان محصول می باشد. 

4. دپارتمان سازه سامانه کارگشا

برای بهره مندی از خدمات محاسبات طراحی سازه به شرح خدمات سازه، در خواست خود را در لینک مشاوره فنی و مهندسی ثبت نمایید.