8145_825_225.jpg
  • 8145_825_225.jpg

مثال طراحی اتصالات پیچی تحت ترکیب برش و کشش

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱۲/۷ ۰۸:۳۱:۴۱

این آموزش ویدئویی مثال کنترل اتصال ورق انتهایی متصل به تسمه کششی به بال ستون یک بار به وسیله پیچ های پرمقاومت با عملکرد اتکایی و یک بار به وسیله پیچ های پرمقاومت با عملکرد اصطکاکی است که در آن پیچ ها تحت ترکیب برش و کشش قرار گرفته اند.


۴,۹۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

مثال طراحی اتصال پیچ و مهره

در این جلسه به آموزش نحوه طراحی اتصالات پیچی تحت بار وارد بر مرکز سطح اتصال اختصاص داده شده است و مثال دیگری به شرح زیر آموزش داده می شود.

صورت مسئله طراحی اتصال پیچی

در این مثال پیچ های با هر دو عملکرد اتکایی و اصطکاکی را تحت اثر توام کشش و برش را طراحی کنیم. دستکی به ورق انتهایی متصل شده و ورق انتهایی از طریق اتصال پیچی به بال ستون متصل شده است. بار اعمالی به دستک در امتداد محور افقی نبوده و دارای زاویه 45 درجه با محور افقی است، بنابراین باعث ایجاد تواما کشش و برش می شود. ابعاد دستک و ورق انتهایی از قبل طراحی و تعیین شده است. 

روند طراحی اتصال پیچی

فولاد استفاده شده از نوع نرمه st 37 می باشد. در قسمت اول از پیچ ها A325 M24 و از نوع اتکایی استفاده می شود. در ابتدا همانند مثال قبل فاصله مرکز به مرکز سوراخ ها و فاصله مرکز سوراخ تا انتهای لبه محاسبه می شود. سطح برش از قسمت دندانه شده عبور می کند. این طراحی با توجه به ضوابط قسمت اثر مشترک کشش و برش در اتصالات اتکایی مبحث دهم انجام می شود. و مقاومت هر پیچ و کل اتصال در برابر برش و کشش محاسبه شده و با نیروی برش و کششی اعمالی مقایسه می شود. 

در ادامه مقاومت اتکایی در جدار سوراخ tearing و bearing نیز کنترل می شود. تبصره اثر و مشترک کشش و برش نیز کنترل می شود.  فلز پایه(دستک کششی) در برابر تسلیم کنترل می شود. 

در قسمت دوم طراحی از پیچ های A325 M24 با عملکرد اصطکاکی استفاده می شود. سطح پیچ ها از کلاس B می باشند. طراحی با استفاده از ضوابط اثر مشترک کشش و برش در اتصالات اصطکاکی از مبحث دهمانجام می شود.

خلاصه

 این مثال  کنترل اتصال ورق انتهایی متصل به تسمه کششی به بال ستون یک بار به وسیله پیچ‌های پرمقاومت با عملکرد اتکایی و یک بار به وسیله پیچ‌های پرمقاومت با عملکرد اصطکاکی است که در آن پیچ‌ها تحت ترکیب برش و کشش قرار گرفته اند. در این مثال تعداد پیچ‌های لازم برای برقراری اتصال کنترل گردید و کنترل‌های مربوط به ورق پایه نیز انجام شدند.

(مدت زمان این محصول ویدئویی آموزشی 20 دقیقه بوده و شامل تصاویر، روابط محاسباتی، توضیحات و تفاسیر آیین نامه ای عنوان محصول می باشد. )

منبع:

«دپارتمان سازه سامانه کارگشا»

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

برای بهره مندی از خدمات محاسبات طراحی سازه به شرح لیست زیر، در خواست خود را در لینک مشاوره فنی و مهندسی ثبت نمایید.

1-طراحی اسکلت فولادی و شالوده

2-طراحی اسکلت بتنی و شالوده

3-سبک سازی و بهینه سازی محاسبات طراحی

4- کنترل مضاعف محاسبات طراحی

3-طراحی سقف کامپوزیت عرشه فولادی و کامپوزیت سنتی

4-طراحی دال پس کشیده

5- طراحی دال بتنی مشبک

6-طراحی دال های بتنی 

7- بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی

8-طراحی سوله

9-طراحی سازه های با اسکلت LSF

10- مباحث تکمیلی و پژوهشی سازه

با تشکر