7189_825_225.jpg
  • 7189_825_225.jpg

طرح تفصیلی کرمانشاه

۴ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱۲/۷ ۰۸:۳۱:۴۱

 این فایل در قالب PDF، با نام ضوابط و مقررات طرح تفصیلی کرمانشاه توسط مشاور طرح و آمایش تهیه شده است.(بروزرسانی شده در اردیبهشت 1397)


۱۵,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

 این فایل با نام ضوابط و مقررات طرح تفصیلی کرمانشاه  توسط مشاور طرح و آمایش تهیه شده و در قالب 28 صفحه ارائه شده است. این فایل مطالبی را در زمینه الزامات عمومی ساختمان، انواع کاربری ها مانند کاربری مسکونی، آموزشی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی، فضای سبز، اقامتی و ... ارائه کرده است. همچنین تعاریفی در زمینه تفکیک زمین، پارکینگ، ارتفاع مفید فضاها، واحد مسکونی، نماسازی، آسانسور و ... را شامل می شود.