5634_825_225.jpg
  • 5634_825_225.jpg

طرح جامع شهر بابل

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱۲/۷ ۰۸:۳۱:۴۱

این فایل در قالب PDF، توسط سازمان مسکن و شهرسازی استان مازندران و با همکاری مهندسین مشاور زیستا تهیه گردیده است.(بروزرسانی شده در دی 1396)


۱۵,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

فایل مورد نظر طرح جامع شهر بابل است. این فایل حاوی مطالعاتی نظیر شناخت شهر و بررسی آن از قبیل موقعیت جغرافیایی شهر، دفع آب های سطحی، تراکم جمعیت، خصوصیات اقتصادی شهر، مسائل مربوط به ارزش زمین ها و ساختمان ها در مناطق مختلف شهر، چگونگی توسعه و روند گسترش شهر در ادوار گذشته می باشد. فایل شماره دو بافت و سازمان شهری، همراه با تعیین محدوده و محلات مختلف در شهر و چگونگی روابط آن ها با یکدیگر در قالب 132 صفحه توضیح داده است. فایل شماره سه نیز نقش وضعیت اقتصادی غالب شهر را توضیح می دهد. این فایل توسط سازمان مسکن و شهرسازی استان مازندران و با همکاری مهندسین مشاور زیستا تهیه گردیده است.