9385_825_225.jpg
  • 9385_825_225.jpg

طرح جامع شهر قدس

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۱/۲/۳ ۱۲:۳۱:۰۰

طرح جامع یا راهبردی ساختاری شهر قدس شامل مطالبی است از قبیل: وضعیت نظام شهری حوزه کرج، شهریار، نظام استقرار کانون های شهری، برنامه ریزی …


۱۰,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

طرح جامع یا راهبردی ساختاری شهر قدس شامل مطالبی است از قبیل: وضعیت نظام شهری حوزه کرج، شهریار، نظام استقرار کانون های شهری، برنامه ریزی راهبردی توسعه و عمران شهر قدس، برنامه ریزی ساختاری توسعه و عمران شهرها، مشارکت مردم و بهینه سازی اجرایی طرح های شهری می باشد. 

این فایل در قالب نقشه ها، جداول و ... مانند مشخصات شبکه آبرسانی شهر قدس، مساحت، سرانه، کاربری زمین، پهنه بندی پیشنهادی، تعداد طبقات و تراکم ساختمانی در زیر پهنه ها، مساحت بافت فرسوده در قدس و ... می باشد. 

طرح جامع

طرح جامع قدس

تمام ویژگی های اجتماعی، زیست محیطی، اقتصادی ، انرژی و نحوه استفاده از زمین در این طرح آمده است.