9385_825_225.jpg
  • 9385_825_225.jpg

طرح جامع شهر قدس

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱۲/۷ ۰۸:۳۱:۴۱

طرح جامع یا راهبردی ساختاری شهر قدس شامل مطالبی است از قبیل: وضعیت نظام شهری حوزه کرج، شهریار، نظام استقرار کانون های شهری، برنامه ریزی …(بروزرسانی شده در آذر 1397)


۱۵,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

طرح جامع یا راهبردی ساختاری شهر قدس شامل مطالبی از قبیل: وضعیت نظام شهری حوزه کرج، شهریار، نظام استقرار کانون های شهری، برنامه ریزی راهبردی توسعه و عمران شهر قدس، برنامه ریزی ساختاری توسعه و عمران شهرها، مشارکت مردم و بهینه سازی اجرایی طرح های شهری است. 

این فایل در قالب نقشه ها، جداول و ... مانند مشخصات شبکه آبرسانی شهر قدس، مساحت، سرانه، کاربری زمین، پهنه بندی پیشنهادی، تعداد طبقات و تراکم ساختمانی در زیر پهنه ها، مساحت بافت فرسوده در قدس و ... است.