7567_825_225.jpg
  • 7567_825_225.jpg

طراحی دستی خمشی تیر فولادی

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱۱/۷ ۰۸:۲۹:۴۵

در این آموزش حالات حدی نهایی خمشی طراحی تیر فولادی بررسی می شود. و ضوابط طراحی از آیین نامه  توضیح داده شده و تفسیر می شوند.


۵,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

طراحی خمشی تیر

در این مجموعه از آموزش ها طراحی دستی تیر های فولادی پوشش داده می شود. ابتدا حالات حدی تیر های معرفی می شده و ضوابط مربوطه در آیین نامه بررسی می شود. همچنین در ادامه طراحی تیر فولادی در قالب مثال آموزش داده می شود.  طراحی تیر ها شامل دو نوع از حالات حدی بهره برداری و حالت حدی نهایی می شود.

 حالات حدی نهایی متشکل از حالات حدی نهایی خمشی، حالات حدی نهایی برشی و حالات حدی نهایی در برابر بار متمرکز می باشد.  در این آموزش حالات حدی نهایی خمشی بررسی می شود. و ضوابط طراحی از آیین نامه (مبحث دهم-مقررات ملی- طرح و اجرای ساختمان فولادی ویرایش 92) توضیح داده شده و تفسیر می شوند.
 

 حالات حدی نهایی خمشی 

1- حالت تسلیم که از تسلیم عضو یا رسیدن عضو به تنش تسلیم نظیر خود جلوگیری شود.

2- حالت کمانش پیچشی جانبی که در صورتی که برای عضو مهارهای جانبی به اندازه کافی وجود نداشته باشد و یا فاصله مهارهای جانبی از یک حد مشخصی بیشتر باشد ممکن است عضو دچار این آسیب شود. کمانش پیچشی جانبی در صورت رخداد منجر به به وجود آمدن تغییر مکان های افقی، عمودی و تغییر زاویه نسبت به وضعیت ابتدایی عضو می شود. که برای جلوگیری از این آسیب می بایست مهار های جانبی با فواصل مشخص برای عضو تعیین نمود. 

3-کمانش موضعی بال فشاری که ممکن است بال مقطع در محلی که مقدار بار از حد مشخصی فراتر رود دچار این آسیب شود که برای جلوگیری از آن می بایست ابعاد مقطع مطابق با ضوابط آیین نامه انتخاب شود. در صورت رخداد آسیب کمانش موضعی بال فشاری به صورت موضعی  قسمتی از بال دچار کمانش شده و غر شدگی در بال ایجاد می شود، که با اغنا ضوابط مربوطه می بایست از این آسیب جلوگیری نمود.

4-تسلیم بال که می تواند در فشار و یا کشش رخ دهد. حالت حدی تسلیم بال می تواند به صورت فشاری و یا کششی رخ دهد و بال  را دچار اعوجاج سازد.

منبع:

دپارتمان سازه سامانه کارگشا

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

برای بهره مندی از خدمات محاسبات طراحی و اجرا سازه‌ها توسط متخصصین مربوطه درخواست خود را در لینک زیر ثبت نمایید.

(مشاوره آنلاین دپارتمان سازه سامانه کارگشا)