3176_825_225.jpg
  • 3176_825_225.jpg

کتاب مدیریت خدمات شهری

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱۲/۷ ۰۸:۳۱:۴۱

این کتاب آن دسته از خدمات شهری را که شامل طیف وسیعی از فعالیتهای مختلف بوده و ارتباط تنگاتنگی با حیات شهری دارند را به طور کامل معرفی می کند.(بروزرسانی شده در فروردین 1402)


۳۰,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

نویسنده: مرکز مطالعات و خدمات تخصصی شهری و روستایی  و پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی

زبان: فارسی

تعداد صفحات: 130

توضیح:

 با توجه به اهمیت توزیع یکسان خدمات شهری در شهرها این کتاب به طبقه بندی خدمات شهری و تحلیل آنها پرداخته و خدمات را  از دیدگاه مدیریت شهری مورد بررسی قرار می دهد،  و در قالب دو فصل:

1- مدیریت مواد زائد و جامد شهری

2- فضای سبز شهری، همه مفاهیم، مبانی و سیستم های مدیریتی

این دو موضوع را بطور کامل مورد بررسی قرار می دهد.