10917_825_225.jpg
  • 10917_825_225.jpg

نمونه قرارداد کانال کشی

۳ نفر

بروزرسانی شده در ۱۴۰۲/۱۲/۷ ۰۸:۳۱:۴۱

نمونه قرارداد مقاطعه کاری کانال کشی با فرمت قابل ویرایش word که می توانید قبل از عقد قرارداد به تعداد نسخ مورد نیاز، قرارداد را با اعمال تغییرات پرینت بگیرید.


۴۰,۰۰۰ تومان

شرح محصول
راهنما محصول
دیدگاه ها

موضوع قرارداد کانال کشی 

عبارتست از ساخت و نصب کلیه کانال های هوا، نصب دریچه ها، همراه با راه اندازی و کلیه کارهای مربوطه به ساخت و نصب کانال های ساختمان در ماده 6 قرارداد حاضر و تحویل براساس نقشه ها و مشخصات فنی ارائه شده از طرف کارفرما و منضم به این پیمان که کامـلاً به اطلاع، رویت و مهـر و امضـای مقاطعـه کار رسیـده و مقاطعـه کار آگاهـی کامـل به مفـاد آنهـا را دارا می باشد.

نحوه ساخت، اجرا و نقشه های اجرایی کانال های هوا

قبل از تهیه نمونه قرارداد کانال کشی، برای اطلاع داشتن از انواع کانال هوا، نحوه ساخت کانال، نکات مهم اجرایی و نقشه ها و جزییات اجرایی در خصوص کانال کشی هوا لینک های زیر جهت مطالعه و بررسی پیشنهاد می گردد:

کانال کشی ساختمان، مجموعه ای کامل از جزییات و نکات اجرایی کانال کشی

انواع کانال برای کانال کشی سیستم های سرمایش و گرمایش

نکات مهم در اجرا و ساخت انواع کانال

ساخت کانال هوا چه مراحلی دارد و انواع کانال هوا کدام است؟

نمونه قراراداد کانال کشی

برای آن دسته از افرادی که می خواهند به طراحی، ساخت و اجرای کانال های هوا بپردازند، قرارداد حاضر در فرمت قابل ویرایش word (ورد) با 24 ماده و در 11 صفحه تهیه و تنظیم گردیده تا به راحتی با دانلود آن و ویرایش های مورد نیاز، از آن استفاده نمایند.